Motius esmentats

From Francescroma

Es proposava que l'indicador fossin les notes de les PAC (4 de les 5).

--> Ojo: si volem lligar notes i enquesta caldrà que les enquestes no siguin anònimes! No seria millor que fossin anònimes?

--> D'altra banda, no tindrem les notes dels exàmens finals a temps

--> en aquests estudis s'aprova molt (les estadístiques canten). (Jo estic suspenent pacs que no s'aguanten per enlloc de gent que aprova totes les altres assignatures)

Personal tools