Més

From Francescroma

La meva hipòtesi de partida és que els estudiants creuen que estudiar a distància els permet anar al seu ritme i només es tracta d'ajustar els crèdits/semestre al seu ritme vital.

A l'hora de la veritat, quan es troben amb assignatures que els demanen participar en debats o fer treballs de grup, la idea d'anar al seu ritme desapareix: ja no poden anar al seu ritme.

La hìpòtesi seria que aquells estudiants que no poden anar al seu ritme acaben triant fer l'examen final o no participant en les activitats col·laboratives.

Una segona hipòtesi, conseqüència de l'anterior, és que les persones que no poden fer un aprenentatge col·laboratiu, aprenen de manera diferent (quant als resultats), o aprenen menys, o alguna cosa així (no voldria ser radical tampoc).

.

Personal tools