Estudiants de Turisme

From Francescroma

[edit] Projecte de recerca

[edit] AQUEST MATERIAL HA ESTAT PASSAT A L'ESPAI DE DEBAT DE L'ASSIGNATURA


Títol: FENT TURISME VIRTUAL EN L'ENSENYAMENT SUPERIOR


Pregunta inicial:QUIN ÉS EL TIPUS D'ESTUDIANT QUE SEGUEIX EL SISTEMA D'AVALUACIÓ CONTINUADA A LA UOC?


Objectius:

 • Conèixer les estratègies que utilitzen els estudiants per "aprendre" o "aprovar"
 • Conèixer el perfil dels alumnes que segueixen l'avaluació continuada
 • Averiguar els motius pels quals alguns alumnes seguiexen l'avaluació continuada (AC) i altres no
 • Analitzar si l'estudi on-line suposa una major llibertat per a organitzar l'agenda però no per a descarregar-se d'activitat lectiva dels estudiants.
 • Comprovar si la flexibilització de l'avaluació és un element que pot afegir interès a un curs on-lineHipòtesis:

 • Existeix un grup d'estudiants que valora positivament l'avaluació per examen final.
 • aquest grup estaria format per persones que comparteisen estudis amb feina i càrregues familiars.
 • Estudiar a la UOC representa una dedicació major de la que els estudiants suposen abans d'iniciar els seus estudis
 • Un model avaluatiu basat només en l'AC seria mal rebut per part de l'alumnat


Metodologia:

Barreja de metodologies qualitatives i quantitatives (TRIANGULACIÓ):

1a fase: grup de discussió virtual

Enunciats dels temes:

 • Si ara mateix haguessis de recomanar a algú que estudiés a la UOC, ho faries? Per quins motius? --> 16 de maig
 • El sistema d'avaluació continuada és millor que el tradicional --> 18 de maig
 • Com saps, hi ha estudiants que no segueixen l'avaluació continuada. Què en penses? --> 21 de maig


2a fase: enquesta virtual

És una enquesta a tota la població, definida com estudiants d'Estructura de Mercats grup xx de la UOC, curs 2006-2007, segon quadrimestre. 30 persones.

Variables sobre el perfil estudiantil

Indicadors: preguntes

 • Et consideres un/a bon/a estudiant?
 • En general, la mitjana de les teves notes és de ...? (exc, not, aprov, suspès)
 • Quin sistema d'avaluació segueixes, AC o examen final?
 • Per què?
 • Quantes hores dediques a estudiar a la UOC?
 • Entre setmana o cap de setmana? o ambdós


Variables sobre la valoració AC - Examen final

Indicadors: preguntes

 • En el teu cas, dels dos sistemes d'avaluació que ofereix la UOC (AC i examen final), quin consideres més adient?
 • Per què?
 • I parlant en general, quin et sembla el millor?
 • Per què?
 • Quin dels dos sistemes assegura un millor aprenentatge?
 • Per què?
 • Consideres que cada un d'aquests dos sistemes d'avaluació s'adequa a perfils d'estudiants diferents?
 • Si has contestat que sí, podries explicar-ho una mica més?


Variable sobre la dedicació

 • Actualment, a més a més d'estudiar, treballes?
 • Quantes hores?
 • Per compte propi o aliè?
 • Tens responsabilitats familiars?
 • Quants fills que convisquin amb tu tens?
 • Consideres que pots dormir les hores que necessites?
 • Si has contestat que no, el fet de dormir poc té alguna cosa a veure amb el fet d'estudiar a la UOC?
 • En una setmana normal, quantes hores pots dedicar a estudiar a la UOC?
 • I en aquesta assignatura en concret?
 • Cada quant et connectes al Campus?
 • Consideres aquest temps suficient per aconseguir els resultats que et proposes en els teus estudis?
 • El darrer cap de setmana, has fet alguna feina per a la UOC?
 • Podries recordar quantes hores?
 • Normalment passes moltes hores connectat al campus o fas petites connexions en diferents moments del dia?
 • El calendari de la UOC, s'adapta a les teves necessitats?
 • Si no,per què?

Variables sobre perfil de la persona enquestada

Indiadors: preguntes

 • Edat
 • Gènere
 • Tipus de connexió de què disposa
 • Des d'on es connecta? (casa, feina...)
Variable: qualificació

Queda abandonada pels Motius esmentats, però sobretot perquè no respon als objectius de l'estudi3a fase: estudi de casos - entrevistes

A partir d'aquí es pot intentar fer grups de dedicació, per exemple dividits en 3 categories. Llavors, establir una comparativa entre dedicació i resultats finals. Després elegir, per exemple un especimen que s'hi hagi dedicat molt i hagi tret males notes i un que s'hi hagi dedicat poc i les hagi tret molt bones (també viceversa). Aquí vindria la part qualitativa.

Jo proposaria fer una entrevista individual (preguntes obertes a tots els estudiants, 30). En tot cas, no es pot dissenyar fins que s'hagin fet les dues primeres parts.
Us proposo que us mireu això És un exemple que podríem fer servir si el que volem és fer preguntes a la gent (ja m'encarregaria jo de què funcionés... creuant els dits).

El resultat és que m'arriba un mail amb les respostes. Podeu provar-ho!


Si us sembla bé, podríem fer el mateix amb el grup del màster (potser la primera part tindria més sentit), per comparar resultats, opinions, etc.

[edit] Temes que ens agradaria investigar

Aquesta proposta s'ha de prendre com una pluja d'idees. Més endavant ja ho centrarem, ok?


-> Sobretot la relació entre tipus d'avaluació triada amb disponibilitat de temps (real o percebuda). Més

-> S'adapta el calendari "real" de la UOC (no l'oficial) a les necessitats dels estudiants? De quins sí i de quins no? La gent vol estudiar per Setmana Santa o no?

 • Té sentit mantenir aquest calendari amb aquest tipus d'estudiants? (caldria veure si el calendari no està fixat pel Ministeri o per la Gene)


Hola, companys.

No sé si l'encerto escrivint aquí.

Per mi, el que planteges és d'esbrinar què fan els estudiants, què pretenen, com valoren els professors-consultors, el calendari, etc, en funció del seu perfil i la seva disponibiltat de temps.

Hauriem de fer-nos una hipòtesi prèvia o teoria del seu comportament i validar-la mitjançant la investigació.

Jo dic que hi ha dos tipus fonamentals d'estudiants: els que poden dedicar-se preferentment a l'estudi i aquells que ho fan complementàriament, atès que en un curs com el nostre tothom busca una combinació d'aprenentatge i aprovar. En tot cas, per simplificar l'estudi no multiplicaria els perfils. aquests dos tipus d'estudiants serien les variables independents d'un estudi -investigacvió, mentre que les preguntes que fas, Francesc, podrien respondre's tipificant la valoració gñlobal dels cursos mitjançant la valoració del sistema e-learning, la pedagogia constructivista preponderant, la mecànica d'avaluacions i les tasques de suport dels pedagogs.

La investigació seria per mi també qualitativa constructivista (mateixa medicina) amb l'objectiu de descobrir mitjançant l'estudi de casos. La tècnica per mí més realista i objectiva és l'entrevista personal en profunditat. L'instrument, una bateria de preguntes clau.

Fins aquí la meva aportació inicial.

Gràcies.

José manuel.

Personal tools